King Telecom


บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของ คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีในสังคมไทย รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและบริษัทห้าง ร้านชั้นนำของประเทศ ให้เป็นผู้แทนจำหน่าย
และบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อม ทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร มาเป็นระยะเวลายาวนาน

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นตัวกลางในการลดปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของลูกค้า ด้วยสินค้ามาตรฐานสากล บริการที่รวดเร็วฉับไว รวมทั้งทีมงาน ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ในฐานะที่บริษัทฯได้รับการยอมรับ จากลูกค้าในระดับหนึ่ง จึงทำให้ทีมงานทุกคนมีพลังมุ่งหวัง ที่จะพัฒนาและเสริม- สร้างศักยภาพ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป

ผลิตภัณฑ์ และงานบริการของบริษัท
เป็นงานทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม รวมถึงการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาระบบงานสื่อสารโทรคมนาคม อย่างครบวงจร ประกอบด้วย

•  งานสำรวจออกแบบ และตั้งสถานีฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่และงานติดตั้ง เสาอากาศโทรศัพท์เคลื่อนที่
•  งานติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมและจัดหาอุปกรณ์ ทางด้านโทรคมนาคม งานติดตั้งระบบเชื่อมสัญญาณด้วย MICROWAVE และงานติดตั้งระบบ ประชุมทางไกล
•  งานซ่อมบำรุงโครงข่ายสายเคเบิล (Optical Fiber)
•  งานบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบวงจร (System Integration)
•  รับปรึกษาและแก้ปัญหาระบบงานสื่อสารโทรคมนาคม


ติดต่อเรา
บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด
อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ M9 
เลขที่ 20 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (02) 744 1222 
โทรสาร: (02) 744 1112
อีเมล์: contact@king-telecom.com
www.king-telecom.com