King Dpac Distribution


บริษัท คิงส์ ดีแพค ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เป็นหนึ่งบริษัทในเครือของ คิงส์ คอร์ปอเรชั่น ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ฟิล์ม และถุงพลาสติกประเภท HDPE, LDPE, LLDPE และอื่นๆ โดยอาศัยความได้เปรียบและความสามารถระดับโลกของฝ่ายผลิต มีนโยบายการขาย และการให้บริการครอบคลุมสำหรับลูกค้าภายในประเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทฯ ยังจัดให้มีการบริการพิเศษเพิ่มเติมในส่วนของ - การให้คำปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ - การให้บริการจัดส่งตรงตามกำหนด (Just In Time) - การสำรองสินค้าให้กับลูกค้าในยามฉุกเฉิน 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

•  ผลิตภัณฑ์ตราฮีโร่


ติดต่อเรา
คิงส์ ดีแพ็ค ดิสทริบิวชั่น จำกัด  
บางนา คอมเพล็กซ์ 20 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Call Center (081) 554-5000 
โทรศัพท์: (02)744 1222 Ext.112  
โทรสาร: (02)173 6005
www.dpacinter.com
www.hero-lifestyle.com