หากต้องการติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือสินค้า
ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านทาง

ติดต่อด้านล่าง       Email : sales@king-pac.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 038459111

Your name

Phone

Email

Subject

DETAIL


บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
333 หมู่ 4 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038 458 500 โทรสาร 038 458 666
www.king-pac.com

บริษัท คิงส์ ดีแพค ดิสทริบิวชั่น จำกัด
20 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02 744 1222 โทรสาร 02 173 6005
www.dpacinter.com, www.hero-lifestyle.com

บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด
20 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02 744 1222 โทรสาร 02 744 1112
www.king-telecom.com

บริษัท คิงส์ ลิสซิ่ง แมเนจเมนท์ จำกัด
333 หมู่ 4 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038 458 500 โทรสาร 038 458 666

บริษัท คิงส์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
20 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02 744 1222 โทรสาร 02 744 1112