นสพ ข่าวหุ้น-ทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล On 23/07/2014 / by Admin

"ทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล" ทายาทคนโตจากจำนวนพี่น้อง 3 คนของ เสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล ผู้ก่อตั้ง "คิงส์ กรุ๊ป" กลุ่มธุรกิจดังกล่าว มีบริษัทในเครือหลากหลายและมากกว่า 20 บริษัท โดยธุรกิจหลักๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที่ส่งขายทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีโรงงานขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านต่อ