“คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป” รับรางวัลซัพพลายเออร์ดีเด่นประจำปี On 23/07/2014 / by Admin

นายสมลักษณ์ แซ่เหลือ (กลาง) รองประธานกรรมการ และนายศรัณวิชญ์ คีตานนท์ ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเทรียล จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรับรางวัลซัพพลายเออร์ดีเด่นประจำปี 2557 ภายในงานประชุมกลุ่มซัพพลายเออร์ Sainbury’s Asia Limited Supplier Conference 2014 จาก Sainsbury’s ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนกิจการบริษัทได้อย่างดีเยี่ยม โดยรางวัลนี้คัดเลือกจากซัพพลายเออร์ทั้งหมด 350 แห่ง บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเทรียล จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทของ คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป บริษัทเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล ณ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557