คิงส์ เทเลคอม หวังเป้าปี 2557 เติบโต 2 เท่า มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท รับกระแสเพิ่มสถานีฐานครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 3G ตาม กสทช.กำหนด พร้อมชู SI ขยายสัดส่วนลูกค้าหน่วยงานรัฐเพิ่ม 10% พร้อมสอยโครงการที่พม่าจากผู้ให้บริการ 2 ราย On 23/07/2014 / by Admin

นายณัฐพัชญ์ คล้ายจินดาวริศ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ เทเลคอม กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2557 เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว โดยมีมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาทเนื่องจากความจำเป็นของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกรายที่ได้ใบอนุญาตให้บริการ 3Gบนย่านความถี่ 2.1 GHz จะต้องขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ตามที่ กสทช.กำหนด ขณะที่บริการใหม่ด้าน SI (System Integrater) กำลังได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากหน่วยงานรัฐ โดยเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 20% อีกทั้งในส่วนของตลาดต่างประเทศน่าจะมีข่าวดีในประเทศพม่า เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะได้โครงการจากผู้ให้บริการทั้ง 2 ราย (กาตาร์เทเลคอม และเทเลนอร์) ที่ได้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมในช่วงที่ผ่านมา

โดยในปี 2556 คิงส์ เทเลคอม มีสัดส่วนรายได้แบ่งเป็นงานด้านสร้างสถานีฐาน 50% งานด้านสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม 40% และงานด้าน SI ประมาณ 10% ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้รวมกว่า 1,500 ล้านบาท (นับจากเดือน เม.ย.-มี.ค.ของทุกปี) และตั้งเป้าปี 2557 ที่รายได้ 3,000 ล้านบาท ด้วยปัจจัยความต้องการขยายสถานีฐานตามเงื่อนไข กสทช.ที่ผู้ได้รับใบอนุญาต 3G ต้องทำตาม อีกทั้งการขยายบริการด้าน SI (System Integrate) สู่หน่วยงานรัฐมากขึ้น ซึ่งตั้งเป้าขยับสัดส่วนรายได้ขึ้นเป็น 20% ของรายได้ เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาได้รับการยอมรับมากขึ้น

ในแง่ของภาพรวมธุรกิจ มีการเติบโตก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องทุกปี วัดจากปริมาณงานในมือที่เพิ่มขึ้นและทิศทางการขยายตัวของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมโดยรวมที่เพิ่มขึ้น ด้วยความพร้อมของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศไทย

ทั้งนี้ คิงส์ เทเลคอม เป็นผู้ให้บริการวางระบบ และบำรุงรักษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมแบบครบวงจรเพียงรายเดียว ปัจจุบันมีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมใช้บริการ ดำเนินงานภายใต้กลุ่มธุรกิจ คิงส์ กรุ๊ป โดยงานทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมมี 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. งานสำรวจออกแบบและติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2. งานสำรวจออกแบบระบบข่ายสายเคเบิล 3. งานติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมและจัดหาอุปกรณ์ ด้วยความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานมากประสบการณ์และสำนักงานสาขาครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ