คิงส์ เทเลคอม คว้างานกลุ่มทรู มูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท On 23/07/2014 / by Admin

"คิงส์ เทเลคอม" รับสองงานใหม่จากกลุ่มทรู มูลค่างานรวมกว่า 300 ล้านบาท ติดตั้งเสามือถือกองทุนทรูโกรท จำนวน 209 ต้น และติดตั้งสายไฟเบอร์ 4 จังหวัด ระยะทาง 1,026 กิโลเมตร มั่นใจผลการดำเนินงานเติบโตตามเป้าหมาย ตามทิศทางอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างชัดเจน นายณัฐพัชญ์ คล้ายจินดาวริศ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด
ผู้นำธุรกิจให้บริการวางระบบและบำรุงรักษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคมครบวงจร ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในธุรกิจเครือ "คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป" เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญารับงานติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ ให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทรูโกรท หรือ ทรูจีไอเอฟ (TRUEGIF) จำนวน 209ต้น มูลค่างานรวม 270ล้านบาท
ทั้งนี้ กองทุนรวมดังกล่าว อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรัพย์สินที่นำมาเข้ากองทุน ประกอบด้วย กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา (ที่ให้บริการ 3G บนคลื่น 2.1 GHz ภายใต้ใบอนุญาตของ กสทช.) และกรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้วนำแสงหลัก และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง ความยาว 5,112 กิโลเมตร และบรอดแบนด์ในต่างจังหวัด 1.2 ล้านพอร์ต นอกจากนั้น TRUEGIF ยังเป็นผู้ลงทุนในการสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อเปิดบริการเช่าให้กับบริษัทผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) รายอื่นๆ นอกเหนือจาก True เช่น AIS, DTAC เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทเตรียมเซ็นสัญญากับบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด หรือ TUC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อติดตั้งสายไฟเบอร์ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง และภูเก็ต ระยะทางรวม 1,026 กิโลเมตร มูลค่างานประมาณ 56 ล้านบาท
นายณัฐพัชญ์ กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจของคิงส์ เทเลคอม มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณงานในมือที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2556-2557 ทั้งในส่วนของงานติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และงานติดตั้งสายไฟเบอร์ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานทั้งปี 2556 (สิ้นสุดเดือนเมษายน) จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากระดับ 650 ล้านบาทในปี 2555 และคาดว่าในปี 2557 จะขยายตัวได้สูงถึง 3,000 ล้านบาท